top of page

מתי כדאי לפנות לטיפול בריפוי בעיסוק?

אם הבחנתם כהורים כי ילדכם מתקשה במיומנויות הנדרשות מבני גילו, או אם הגננת או המורה שיתפה אתכם כי ילדכם מתקשה לתפקד במסגרת החינוכית, מומלץ לפנות לאבחון כדי לברר את מידת הקושי ומאין הוא נובע.

ניכרת מגבלה בתנועתו של הילד:

סרבול, קשיי קואורדינציה, קשיים בתכנון.

קיים איחור התפתחותי במיומנויות מוטוריות עדינות:

חוסר בדומיננטיות ידנית (הילד מחליף ידיים בפעולות מוטוריות עדינות כגון ציור, כתיבה , אכילה) , קושי בגזירה, ציור, כתיבה.

ניכר קושי להצליח וליהנות ממשימות יומיומיות: 

אכילה, משחק, שימוש במתקנים בגן שעשועים, ציור ועוד.. בבית, במסגרת החינוכית או בשעות הפנאי.

הילד נמנע מהתנסויות שונות :

הימנעות עקבית של הילד מפעילויות אשר הינן חלק משגרת יומו מעוררת שאלה לסיבת ההימנעות, האם רגישות למרכיב חושי אשר נמצא בפעילות או האם קושי במיומנות מסוימת.

כאשר קיימים ביטויים התנהגותיים שונים:

הילד נמצא באי שקט מוטורי, חווה תחושות תסכול המובילות להימנעות מביצוע משימות, ומגלה בעיות באינטראקציות חברתיות.

bottom of page