top of page

תהליך הטיפול

אבחון יכולותיהם וקשייהם של הילדים

את האבחון נערוך לאורך פגישה אחת עד שלוש בנוכחותכם ההורים. מטרת האבחון היא למפות את יכולות ילדכם ומצד שני גם את קשייו - באילו תחומים (קשיי ויסות, יכולות חשיבה, מוטוריקה גסה ועדינה, כתיבה או ציור) וכן את רמת חומרתם. האבחון נעשה בעזרת כלי אבחון סטנדרטיים ואובייקטיבית, שאלונים להורים ותצפית.

 

שיחת סיכום האבחון וקביעת מטרות בשיתוף ההורים וערכית סדר עדיפויות.

אנו נערוך את המידע שעולה מן האבחון ונוכל להציג לכם ההורים את המידע באופן מסכם. חשוב לנו לשמוע את נקודת המבט שלכם, כיצד אתם רואים את תפקודו של ילדכם כדי שנוכל להחליט ביחד על הדרך המתאימה ביותר לקידום יכולותיו באופן מציאותי ויום יומי.

 

תצפית וביקור בגן או בבית בהתאם לצורך

לעתים יש צורך באיסוף נוסף של מידע לצורך השלמת התמונה הכללית. תפקודו של ילדכם בגן או בבית יכול להיות שונה ממה שעלה בחדר הטיפולים בשעת האבחון. בהתייעצות משותפת ניתן להחליט על הרחבת האבחון כדי לאפשר נקודות מבט נוספות.

 

מה קורה בטיפול?

ילדכם יגיע פעם בשבוע לקליניקה שלנו:  בית קטן בכפר, עם משחקים ומתקנים.

אורך כל מפגש, 45 דקות. ההורים נוכחים בחדר כשותפים למשחק, כצופים או במקרים אחרים לא נוכחים וזאת בהתאם למה שנקבע יחד כדבר הנכון לילדיכם ולכם.

במפגשים הטיפוליים, מתאפשרת ההזדמנות לקדם את יכולות הילדים בדרך של משחק. בהתאם למטרות הטיפוליות, ניתן להגיש לילדים את המשחקים שהם אוהבים באופן שיאפשר להם לתרגל מיומנויות חדשות או מאתגרות. ההנאה מהמשחק והמוטיבציה להמשיך בו, היינן במוקד תשומת הלב של הילדים במהלך הטיפול. לכן, הם אינם מרגישים כיצד ואיך הם בעצם עובדים - ולפעמים עובדים קשה. "מאחורי הקלעים" ובעזרת ידע וניסיון, ניתן לכוון ולהגיש את דרישות המטלות באופן שידרוש מהילד להתאמץ ומצד שני להצליח. ההצלחה מדרבנת את הניסיון הבא וההתקדמות ממשיכה.

 

שיחות עדכון והדרכה להורים במהלך הטיפול:

לאורך התהליך נקפיד לעדכן ולהתעדכן. חשוב לנו לשמוע מה קורה בבית ובגן, האם אתם רואים שיפור בתפקודו של ילדכם, וכיצד להעביר את מה שנעשה בטיפול לחיי היום יום. בשיחות טלפון ובמפגשים נוכל לשתף פעולה לשם השגת התוצאה המיטבית.

 

bottom of page