top of page

הטיפול

כיצד מתנהל הטיפול?

לאחר שיחת טלפון בה נברר את סיבת הפנייה, נערוך בין שלושה לארבעה מפגשי אבחון .

האבחון נערך בדרך של משחק והוא כולל תצפית על יכולות הביצוע במשימות שונות וכן כלי אבחון סטנדרטים. בנוסף נערוך שיחה בה תתבקשו אתם, ההורים, לתאר את תפקוד הילד בבית ובמידת הצורך תתבקשו גם לענות על שאלונים כדי לקבל מידע נוסף.

לאחר סיכום ממצאי האבחון, נערוך שיחה ובה נקבע במשותף את מטרות הטיפול והדרכים להשגתן.

מפגשי הטיפול מיועדים לשיפור היכולות שנמצאו כמגבילות את תפקודו של הילד והם נערכים בדרך חווייתית ומהנה. העיקרון המנחה את הטיפול הוא שהביטחון והאתגר הם התנאים הבסיסיים לשיפור.

מתוך החלטה משותפת, יבחנו אפשרויות להרחבת הטיפול להדרכת הורים, תצפית בגן, הדרכת הצוות המטפל ועוד.

 

הטיפול נעשה באופן פרטני או קבוצתי

הקבוצות נקבעות בהתאם לצורך המתגבש בשטח. כאשר מתגבשת קבוצה של ילדים העובדים על מטרות דומות, ושיכולים להפיק מעבודה על מטרות שקבוצה מאפשרת. לדוגמא- קבוצות בישול עם דגש על תרגול כתיבה ומיומנויות התארגנות עם ציוד, קבוצת בניית משחקים לילדי גן חובה הזקוקים לשיפור במיומנויות מוטוריות ועוד.

"קבוצת מוכנות לכיתה א'" המיועדת לילדי גן החובה. הקבוצה נותנת מקום לחוויה הרגשית  של הילדים לקראת כיתה א', מאפשרת מקום ל"תרגול" מעשי והיכרות עם מערך כיתה, ועם ציוד בית הספר תוך עבודה על שיפור מיומנויות שונות (גרפומוטוריות, קוגניטיביות, ההתארגנויות) לקראת כיתה א'.

bottom of page